Bất động sản · 29 Tháng Mười, 2018

Tra cứu thông tin quy hoạch hà nội qua website có chính xác?

Hà nội là thủ đô và là thành phố đang phát triển mở rộng. Đầu tư và phát triển tại hà nội cần tuân thủ các quy định của ban ngành hay phát triển đồng bộ với định hướng phát triển của nhà nước. Để đầu tư, phát triển đúng đắn, thông tin quy hoạch là điều cần thiết cho công dân, là căn cứ phát lý hiệu quả, nền tảng cho đầu  tư. Ngoài các hình thức tra cứu truyền thống, hiện nay, khá nhiều website tổng hợp và cung cấp thông tin quy hoạch. Việc tra cứu thông tin quy hoạch hà nội qua các website có thực sự chính xác và đáng tin cậy hay không?

Thông tin quy hoạch ở các website liệu có chính xác?

Thông tin quy hoạch sử dụng đất đai được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép được công khai minh bạch, theo quy định của nhà nước. Công khai thông tin sẽ giúp cho công dân trong việc kiểm soát hoạt động nhà nước và sử dụng đất hiệu quả, tránh các sai phạm.

  • Theo hình thức truyền thống, công dân trực tiếp tới cơ quan nhà nước, các đơn vị liên quan thực hiện nộp hồ sơ và yêu cầu cung cấp thông tin bản vẽ bản đổ, quy hoạch sử dụng đất khu vực. Nhưng để giảm thiểu các vấn đề quá tải tại các đơn vị hành chính, sở kế hoạch đầu tư hà nội đã thiết lập cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin trực tuyến cho công dân tự do và dễ dàng cập nhật. Tại website trực tuyến này của sở quy hoạch sử dụng đất tại hà nội, công dân sẽ có thông tin chính xác nhất, với nguồn cung cấp từ chính bộ tài nguyên và môi trường, sở quy hoạch, ủy ban nhân quận huyện…
  • Hình thức tra cứu trực tuyến trên các website tư nhân cũng là một nguồn cung chính xác cho công dân trong việc sử dụng tài liệu quy hoạch. Nguồn cung thông tin được tổng hợp từ website trực tuyến của cơ quan nhà nước, các buổi công bố dự án quy hoạch, các cơ quan chính quyền địa phương… xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch hà nội. Đồng thời sắp xếp, đánh giá các thông tin theo nhóm thông tin tìm kiếm, xây dựng sơ đồ tra cứu linh hoạt theo mục đích của người dùng. Một nguồn dữ liệu thông tin hữu ích với độ chính xác cao cho công dân tham khảo.

Lưu ý khi sử dụng thông tin quy hoạch hà nội trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch hà nội theo hình thức trực tuyến sẽ là giải pháp cho công dân thực hiện ngay tại nhà, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Nhưng người dùng sử dụng thông tin cần lưu ý:

  • Các văn bản hay thông tin tra cứu sẽ chỉ mang tính chất tham khảo, không có các giá trị pháp lý như văn bản, bản đồ được cung cấp bởi cơ quan pháp lý nhà nước. Giá trị không hoàn toàn thay thế các văn bản pháp lý nên cần yêu cầu chứng thực và xác minh mức độ chính xác, trùng khớp với các văn bản pháp lý.
  • Thông tin được cập nhật mới thường xuyên, công dân sử dụng sẽ có mức độ chính xác cao và gần nhất. Nhưng với những mục đích đầu tư cần so sánh với các văn bản chính quy trên các cơ quan có thẩm quyền cung cấp để đảm bảo mức độ tin tưởng cao của nguồn thông tin.

Sử dụng thông tin tra cứu được trên website, phần mềm trực tuyến sẽ là căn cứ thông tin chính xác cho các đơn vị, cá nhân cho nhu cầu đầu tư sử dụng đất. Lưu ý chọn các đơn vị cung cấp thông tin quy hoạch hà nội uy tín, được cấp phép hoạt động online do đơn vị nhà nước xác thực.