Bất động sản · 8 Tháng Mười Một, 2018

Khiếu nại sai phạm trong đền bù đất quy hoạch quận đông anh như thế nào?

Quận đông anh đang trong quá trình phát triển, nhiều dự án quy hoạch sử dụng được phê duyệt, thu hồi và đền bù đất được thực hiện theo luật đền bù đất đai 2012. Nhiều sai phạm trong việc đền bù ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Với những sai phạm trong đền bù nhà đất quy hoạch quận Đông Anh, người dân sẽ phải khiếu nại ở đâu và như thế nào?

Quy định về đền bù đất trong diện quy hoạch quận đông anh

Nguyên tắc bồi thường đất quy hoạch được quy định tại điều 74 luật đất đai 2013.

  • Người sử dụng đất đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 75 luật đất đai thì được bồi thường.
  • Bồi thường bằng đất có cùng giá trị và kế hoạch sử dụng với loại đất được quy định thu hồi. trường hợp không có đất tương ứng, người chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, tùy theo giá trị diện tích đất tại thời điểm thu hồi, cùng đánh giá giá trị tài sản liên quan với đất.
  • Việc bồi thường là hoạt động công khai, khách quan, kịp thời.

Cơ quan chức năng không làm đúng chức trách công dân có quyền khiếu nại theo quy định lên cơ quan có thẩm quyền. Tùy thuộc và hiện trạng đất đai mà mức giá bồi thường và các khoản hỗ trợ sẽ được công khai minh bạch.

Dựa trên khoản 3 điều 114, luật đất đai có bảng giá đất cụ thể cho đất thổ cư, đất nông nghiệp hay mục đích sử dụng khác. Ủy ban nhân dân quận quyết định giá đất cụ thể dựa trên thông tin điều tra về thửa đất, giá đất thị trường, giá đất trong cơ sở dữ liệu và đưa ra phương án giá phù hợp. Phương án giá sẽ được thẩm định và phê duyệt.

Công dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch và bồi thường tại ủy ban nhân dân quận Đông Anh, cơ quan hành chính có trách nhiệm giải thích và làm rõ thắc mắc của người dân.

Trình tự khiếu nại đền bù đất sai quy hoạch

Với các trường hợp sai phạm về đền bù đất đai trong diện quy hoạch đất quận đông anh, giá đất đền bù không thỏa đáng, không kịp thời, không minh bạch… công dân có quyền khiếu nại làm rõ. Trình tự khiếu nại:

  • Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định đền bù, công dân có quyền lợi bị ảnh hưởng có quyền nộp đơn khiếu nại lên UBND cấp quận. UBND cấp quận Đông Anh có trách nhiệm công khai thông tin và đơn khiếu nại.
  • Trong thời gian không quá 45 ngày, UBND cấp quận có trách nhiệm nộp đơn khiếu nại lên tòa án nhân dân thành phố Hà nội.
  • Cơ quan khiếu nại tiếp nhận hồ sơ và xem xét thẩm duyệt, xác minh làm rõ vấn đề khiếu nại. Đưa ra câu trả lời và yêu cầu bên vi phạm đền bù theo quy định. Trường hợp không có vi phạm cần giải thích làm rõ cho người khiếu nại. Mọi hoạt động được công khai minh bạch.

Khiếu nại sai phạm là quyền lợi của công dân để giám sát và quản lý hoạt động của các đơn vị nhà nước, cơ quan công quyền. Đây là yếu tố để đảm bảo công bằng và tính minh bạch. Đồng thời công dân cũng là người cần cập nhật thông tin quy hoạch quận đông anh để phản hồi các dự án quy hoạch và sử dụng đất không đúng mục đích. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là căn cứ và cơ sở cho công dân đảm và đòi lại quyền lợi trong bồi thường đất đai.